Vesnici's Easy - Dont Go Breaking My Heart

Hur det blir värre

Posted June 10, 2015, 10:45 p.m. By vesnici

Om man kollar på historien så är det ganska intressant att se hur tillståndet på jorden har blivit värre de senaste hundra åren, hur det har blivit fler jordbävningar och naturkatastrofer än vad det någonsin har varit. Jag är dock övertygad om att det här är något övergående, att det inte kommer att vara så här så länge till, så det känns väldigt lungnande. Dessutom så bor vi i en väldigt lugn del av världen där vi inte behöver bli alltför påverkade av de katastrofer som sker, så det känns skönt också på det viset. Att man lever kanske lite skyddat utan att man för den sakens skull inte är medveten om det som händer.